Dobór sprzętu rehabilitacyjnego i zaopatrzenia ortopedycznego

W procesie rehabilitacji bardzo ważny jest dobór odpowiedniego sprzętu i zaopatrzenia ortopedycznego. Wiele osób po przebytych urazach czy w wypadku określonych dysfunkcji potrzebuje bowiem dodatkowego wsparcia w postaci m.in. wkładek, kul, lasek, ortez, gorsetów itp.

W mojej praktyce nierzadko spotykam się z brakiem wiedzy i dezinformacją pacjentów, którzy przychodzą do mnie z niewłaściwie dobranym zaopatrzeniem. Jest to o tyle problematyczne, że nieodpowiedni sprzęt może spowodować negatywne skutki w postaci zniweczenia efektów leczenia. Trudno jest samodzielnie dobrać odpowiedni produkt, gdyż wymaga to specjalistycznej wiedzy, a nierzadko współpracy zespołu: lekarz – fizjoterapeuta.

W swojej praktyce, także przy współpracy z ortopedą, pomagam pacjentom w wyborze właściwego zaopatrzenia, by usprawnić przebieg procesu rehabilitacji, a także poprawić komfort życia.

css design award nominee