Porady
Pytania i odpowiedzi online

Wszystkie osoby, które chcą skorzystać z moich porad, proszę, by wysłały do mnie za pośrednictwem email wiadomość z opisem problemu i swoimi pytaniem. Porady są bezpłatne. Udzielam odpowiedzi na wybrane pytania. Zwrócenie się do mnie z prośbą o poradę jest jednoznaczne z wyrażeniem przez nadawcę zgody na zamieszczenie w niniejszym portalu oraz powiązanymi z nim serwisami zarówno pytania, jak i mojej odpowiedzi. Opublikowanym treściom zostanie nadana forma umożliwiająca zachowanie pełnej anonimowości nadawcy, tzn. czytelnicy nie będą w stanie zidentyfikować jego tożsamości.

css design award nominee