Diagnostyka

Prawidłowa diagnoza pozwala na szybkie i efektywne leczenie tych schorzeń.

W Medycynie Ortopedycznej diagnoza jest oparta na ocenie funkcji. Przez zaproponowany w metodzie wywiad i badanie kliniczne uzyskuje się kompletną informację na temat badanego pacjenta. Symptomy i objawy są interpretowane i skatalogowane w formie "wzorców klinicznych".
"Wzorzec kliniczny" jest szczególnym zachowaniem się zaburzeń lub grup zaburzeń.

Myśląc klinicznie zgodnie z zasadami Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax mamy doskonałe możliwości diagnostyki różnicowej. Dokładną lokalizacje podrażnionych struktur można poznać albo przez obecność objawów lokalizujących albo przez palpację.
Tylko wtedy możliwe jest precyzyjne leczenie. Tylko wtedy nasze leczenie daje najczęściej maksimum skuteczności przy minimum terapii.

Więcej informacji o diagnostyce Cyriax uzyskacie Państwo w zakładce: "Cyriax"

css design award nominee