Fizykoterapia

Fizykoterapia jest jedną z metod fizjoterapii, w której na organizm oddziałuje się różnymi czynnikami fizycznymi pochodzącymi ze źródeł naturalnych lub wytworzonych sztucznie, dzięki którym w tkankach zostaje pobudzony proces biologiczny. W fizykoterapii wykorzystuje się: prąd, pole magnetyczne, ultradźwięki, bodźce termiczne (ciepło, zimno), światło (laser, sollux) oraz wodę. Fizykoterapię można stosować jako leczenie uzupełniające lub jako podstawową formę leczenia.

Zabiegi i usługi


css design award nominee