Rehabilitacja sportowa

Rehabilitacja sportowa jest dziedziną mającą na celu integrację prewencji i rehabilitacji w sporcie. Innymi słowy jest to rodzaj specyficznego leczenia, którego celem jest jak najszybszy powrót do wysokiej formy i czynnego uprawiania sportu.

Jako dział fizjoterapii, którego grupą docelową są osoby aktywne fizycznie i sportowcy - z uwagi na ich szczególne oczekiwania (zarówno na poziomie fizycznym jak i psychicznym) - w leczeniu konieczne jest zastosowanie unikalnego, indywidualnego programu treningowego.
W programie uwzględniam podstawy fizjologii wysiłku danej osoby w uprawianej przez nią dyscyplinie. Dodatkowo dokładnie analizuję biomechanikę konkretnego narządu ruchu z uwzględnieniem specyfiki danego sportu. Dopiero tak przygotowane oddziaływania rehabilitacyjne umożliwiają przywrócenie funkcjonalności kontuzjowanego narządu ruchu w jego najwyższych możliwościach.

W mojej działalności zajmuję sie terapią po kontuzjach, operacjach, urazach. Prowadzę także rehabilitację profilaktyczną i przygotowawczą do wzmożonego wysiłku podczas sezonu treningowego.

Rehabilitacja sportowa
css design award nominee